Scolia Darts Banner

Scolia

Scorekeeping, Lighting, Analytics

Darten naar het volgende level.

Scolia is een innovatief automatisch score-registratiesysteem voor steeltip darts. Naast het bijhouden van de score registreert Scolia de plaats van elke worp met millimeter nauwkeurigheid om op coördinaten gebaseerde statistieken aan de spelers te kunnen verstrekken.

Til je dart skills naar een hoger niveau.

Scolia gebruikt een geavanceerd algoritme voor het verwerken van beelden om de plaatsen van de geworpen darts in realtime te bepalen. Het systeem bestaat uit een set camera's en een verwerkingsunit. De camera's zijn via USB-kabels verbonden met de verwerkingsunit. Telkens wanneer een dart het bord raakt, berekent de verwerkingsunit de positie van de dart samen met de bijbehorende score.

Scolia Darts Banner

Begin vandaag nog met Scolia verkopen